Barion Pixel

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési Tájékoztató

1. Az
adatkezelési tájékoztató célja

Kiss Lászlóné egyéni vállalkozó a továbbiakban
Adatkezelő. Mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi
közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos
minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti
jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott
elvárásoknak.

A Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan
felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a
Adatkezelő/adatkezelesi-tajekoztato címen. A Adatkezelő fenntartja magának a
jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, amely változásokról kellő
időben értesíti az érintetteket. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkkel
kapcsolatban, kérjük, írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és
partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei
információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Adatkezelő az alábbiakban ismerteti
adatkezelési gyakorlatát.

2. Az
adatkezelő adatai

Név: Kiss Lászlóné Egyéni vállalkozó

Székhely/Telephely:

3530, Miskolc, Vörösmarty utca 72.

Adószám:
56642364-1-25

Nyilvántartási szám: 55311245

Kapcsolattartó:
Szűcsné Hován Szilvia

Kapcsolattartó
telefonszáma
: +36-30 /5158560

E-mail:
info@trendskin.hu

Honlap, webáruház név:
www.trendskin.hu

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-94312766

3. A
kezelt személyes adatok köre

3.1
Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

Személyes
adat

Az
adatkezelés célja

Jelszó:

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést
szolgálja.

Vezeték-és keresztnév:

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a
szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím:

Kapcsolattartás.

Telefonszám:

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással
kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím:

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a
szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének
figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal
kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím:

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

Az érintettek köre: A
webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

Az adatkezelés
időtartama:

az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett
által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke
alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési
kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a
tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli
bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §
(2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és
közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat,
az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell
olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető
módon megőrizni.

3.2
Látogatói statisztikák készítése

Az adatkezelés célja:

A Adatkezelő honlapjához és az általa közölt
információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a
honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a
visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében
rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó
információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések
készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie)
helyeznek el, így lehetőségük nyílik összekapcsolni a felhasználó aktuális
látogatását a korábbiakkal.

A sütik feladata:
* információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről
* megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra
kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra
begépelni őket
* megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt
biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználók számítógépén kis
adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el a rendszer, amit a későbbi látogatás
során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a
sütit kezelő Társaságnak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális
látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Ezek az adatok nem teszik lehetővé a
felhasználók azonosítását. A cookie-k a legtöbb webböngésző segítségével
törölhetők a számítógép merevlemezéről, az összes cookie blokkol¬ható, illetve
figyelmeztetést is kaphatnak egy cookie eltárolása előtt.

Feltétlenül szükséges,
munkamenet (session) cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók
maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Adatkezelő weboldalát,
használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen
típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a
böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről,
illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által
elhelyezett cookie-k (analitika):

A Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google
Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú
szolgáltatás használatával az adatkezelő információkat gyűjt azzal
kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a
honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja
fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre
használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató
nem törli őket.

A kezelt adatok köre:

Dátum, időpont, felhasználó operációs
rendszerével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés
jogalapja:

Az információszabadságról és az információs
önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, alapján a személyek
önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés
időtartama:

A honlap megtekintésétől számított 2 év
időtartam.

Weboldalon használt
egyébb harmadik fél által használt widget:

Facebook

Beágyaztunk egy Facebook widgetet, amely
lehetővé teszi, hogy megnézze a Facebook oldalunkat és akár “like”-olja azt. Ez
a widget összegyűjtheti az Ön IP-címét, a böngészőjéből, tárolhat és olvashat
sütiket a böngészőjében, beágyazhat további követéseket, és figyelemmel
kísérheti a widgettel kapcsolatos interakciókat, beleértve a Facebook-fiókkal
való kapcsolatot bármilyen widgeten (pl. Facebook oldal “Like”), ha
bejelentkezik a Facebookba. Az adatok felhasználásával kapcsolatos további
információkért lásd a Facebook adatvédelmi szabályzatát:
https://www.facebook.com/about/privacy/update

Instagram

Instagram-hírcsatornánkat használjuk a
közösségi médiatartalom megjelenítéséhez weboldalunkon. Ennek eredményeképpen
weboldalunk kérelmet tesz az Instagram szervereihez annak érdekében, hogy az
adatokat kapjon a hírcsatorna, képeket és videókat jelenítsen meg. Ezek a
kérelmek az Instagram számára láthatóvá teszik az IP-címet, aki az adatvédelmi
irányelvekkel összhangban használhatja ezt: https://help.instagram.com/519522125107875

 4.

Technikai adatok

A Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez
a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja
meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
* az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
* hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
* változatlansága igazolható (adatintegritás);
* a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről,
amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi
szintet nyújt.

A Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:
* a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre
jogosult;
* a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét;
* a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és
rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

5. Az
adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1
Általános adatkezelési irányelvek

A Adatkezelő tevékenységének adatkezelései
önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az
önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e
hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos
esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását
jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk a Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját
személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett
hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az
alábbiakkal:
* 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információ-szabadságról (Infotv.);
* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
* 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
* 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
* 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
* 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozások-ról (Hpt.).
* 2005. évi CXXXIII. törvény– a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló (SZVT.)

5.2
Az adatok fizikai tárolási helyei, adatfeldolgozás

Személyes adatai (vagyis azok az adatok,
amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a
kezelésünkbe. Internetes kapcsolat révén az Ön által használt számítógéppel,
böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos
technikai adatok tárolásakor, amelyek automatikusan képződnek és tárolódnak a
számítógépes rendszerünkben. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a
rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül belépéskor
illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes
felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével –
össze nem kapcsolhatók.

Kezelésünkbe kerülnek még az Ön által
önkéntesen megadott adatok, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba
kíván lépni velünk. Ezen adatokhoz, mint adatfeldolgozó kizárólag a Adatkezelő,
mint adatkezelő fér hozzá.

5.3.
Adattovábbítás, az adatokat megismerők köre

A Adatkezelő tevékenységéből adódóan
adattovábbítást végez külsős cégek illetve partnerek felé, amely néhány esetben
érint bizonyos személyes adatokat. Adatokat harmadik félnek kizárólag csak
abban az esetben továbbítunk, ha azt a törvény kötelezően írja elő (pl.
számlázási adatok), vagy a felhasználó ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult.
A partnerekkel kötött szerződések titoktartási záradéka kiterjed ezen személyes
adatok körére, illetve biztosítja az adatok titkosságának megőrzését és az
adatok megismerésének körét.

6.
Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes
adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve
– a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet
adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon,
illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

6.1
Tájékoztatáshoz való jog

A Adatkezelő megfelelő intézkedéseket
hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére
vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a
15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható,
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva nyújtsa.

6.2 Az
érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az
adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
* az adatkezelés céljai;
* az érintett személyes adatok kategóriái;
* azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
* a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
* a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
* a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
* az adatforrásokra vonatkozó információ;
* az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint
az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül
adja meg a tájékoztatást.

6.3
Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Adatkezelő által
kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos
adatok kiegészítését.

6.4
Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén:
* személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
* az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
* az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre;
* a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
* a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
* a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
* a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából
* a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából
* a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

6.5
Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza
az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
* az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok
pontosságának ellenőrzését;
* az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
* az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben
a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,
hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy
jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6
Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7
Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen
ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna
vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9
Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy
hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.10
Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az
adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

6.11
Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +361/391-1400
Fax: +36 1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

7.
Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt
adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság,
az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási
hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti
Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás
adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett
megkereshetik az adatkezelőt.

A Adatkezelő a hatóságok részére –
amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Hatályos: 2022.10.01-től